موسیقی و هنر و رابطه آن با مبارزه برای آزادی

گفتگو با دکتر زهره طالبی و سینا سعیدیان

در این سالها ما شاهد تلاش‌های سینا بودیم و شاهد بودیم که شما برنامه‌هایی را اجرا کرده و تقدیم مقاومت ایران کردید. این هم برای رساندن پیام‌های مقاومت بود. لطفا به ما بگویید که چطور شد که با موسیقی ایرانی آشنا شدید و علاقه‌مند شدید به آن؟

من در آمریکا بدنیا آمدم و هیچگاه هم در ایران نبودم. ولی از کوچکی علاقه داشتم که موسیقی ایرانی را یاد بگیرم و به فرهنگ ایران نزدیک بشوم. هر وقت گوش می‌کنم به موسیقی ایرانی و یا با پیانو می‌نوازم یک حسی می‌گیرم که کمی بیشتر به فرهنگ ایران وصل می‌شوم.

لطفا به اشتراک بگذارید: