تبریکات نوروزی کانون‌های شورشی ـ همراه با بهارآوران ایران

نوروز حقیقی را با آمدن برادر مسعود و خواهر مریم به ایران جشن خواهیم گرفت

آزادی می‌آید با می‌توان و باید

دموکراسی آزادی با مریم رجوی

برادر مسعود پیامتان را شنیدم. نه به شاه نه به شیخ درود بر رجوی

مرگ بر ستمگر چه شاه باشه و چه رهبر

لطفا به اشتراک بگذارید: