تلاش برای تمرکز ثروت در دست سپاه

خامنه‌ای ـ اول فروردین ۱۴۰۱:

مهمترین مشکل ما دولتی بودن اقتصاد است شرکت‌های مهم تولید‌های ثروت‌ساز برای کشور در اختیار دولت قرار می‌گیره و در اختیار فعالان اقتصادی از مردم قرار نمی‌گیره. 

در ادبیات خامنه‌ای «فعالان اقتصادی» همان سرکردگان سپاه و بورژوازی همدست سپاه هستند.

اکنون مهره‌های خامنه‌ای تصاحب تتمه «شرکت‌های مهم» و «تولیدهای ثروت‌ساز» را شروع کرده‌اند.

زنگنه نماینده مجلس رژیم ـ ۲ فروردین ۱۴۰۲: 

تورم ما ناشی از صف کشیدن مردم برای خرید کالا نیست بلکه تورم ما تورم سمت تولید است

و تولید کشور از شرکت‌های پتروشیمی گرفته شرکت‌های فولادی گرفته حتی مواد غذایی

اینها همه‌شان یا اینها دولتی هستند یا شبه دولتی

آیا متمرکز کردن سرمایه دست سپاه برای مقابله با قیام‌های بعدی و خون‌ریزی‌های بیشتر نیست؟

لطفا به اشتراک بگذارید: