همراه با بهارآوران ایران ـ تبریکات نوروزی

قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان

شورشگران می‌خروشند: سر خم قدغن ماتم قدغن

آزادی می‌آید با می‌توان و باید

بهاران آزادی با مریم رجوی در سال ۱۴۰۲

مریم رجوی: آزادی مقصد بهار ایران است

لطفا به اشتراک بگذارید: