خبرگزاری قضاییه رژیم ـ تلاشهای حکومت آخوندی برای بازگردان دیپلمات تروریست اسدالله اسدی

خبرگزاری قضاییه جلادان (میزان ۶ فروردین۱۴۰۲) خبرداد

عسکر جلالیان معاون امور بین‌الملل وزارت دادگستری رژیم در مورد تلاشهای حکومت آخوندی برای بازگردان دیپلمات تروریست بمبگذار اسدالله اسدی به نزد رژیم گفت: توافقنامه استرداد مجرمین با بلژیک صرفاً یک موافقتنامه قانونی و حقوقی است و گفتگو‌های مورد نیاز برای استرداد مورد نظر در حال انجام است.

جلالیان در مورد بازگرداندن یکی از دژخیمان قتل‌عام ۶۷ نیز افزود: ما تلاش خود را برای بازگشت حمید نوری به کشور در قالب توافقنامه انتقال محکومین انجام می‌دهیم.

لطفا به اشتراک بگذارید: