فعالیت‌های گسترده مقاومت ایران در سطح بین‌المللی

گفتگو با صفورا سدیدی

در شش ماه دوم سال ۱۴۰۱ قیام سراسری مردم ایران همگام با فعالیت‌های کانونهای شورشی در داخل کشور و اشرف‌نشانها در صحنه‌های مختلف سیاسی و بین‌المللی به مردم جهان نشان داد که نفس‌های رژیم به شمارش افتاده و سرنگونیش در چشم‌انداز است.

بسیاری از شخصیت‌های سیاسی حمایت خودشان را از قیام مردم ایران اعلام کردند. در این قسمت از برنامه می‌خواهیم به این موضوع بپردازیم.

لطفا به اشتراک بگذارید: