حداقل دستمزد کارگران در سال جدید زیر خط فقر

گفتگو با دکتر محمدحسین تسوجی

دولت رئیسی جلاد، حداقل دستمزد کارگران برای سال۱۴۰۲ را تنها ۲۷درصد افزایش داد.

مقام‌های دولت غارتگر رئیسی با حقه‌بازی و وارونه‌گویی و عوض کردن جای علت و معلول، ادعا می‌کردند که علت تورم کنونی، افزایش ۵۷درصدی افزایش دستمزد کارگران برای سال۱۴۰۱ بوده است، صرف‌نظر از آن‌که دولت و کارفرمایان به‌بهانه‌های مختلف از پرداخت این میزان افزایش دستمزد سر باز زدند

بر اساس تحلیل کارشناسان حکومتی و مستقل، سهم کلّ پرداختی به‌نیروی کار از ارزش تولیدات صنعتی، تنها ۵.۱ درصد است؛ در نتیجه دستمزد کارگران هرگز نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت تمام شدهٔ کالا و افزایش تورم نداشته و نخواهد داشت؛ بلکه این تورم است که هر گونه افزایش دستمزد را می‌بلعد.

 

لطفا به اشتراک بگذارید: