قطعنامه سنای ایتالیا در حمایت از قیام سراسری و محکومیت جنایات دیکتاتوری آخوندی

گفتگو با مهندس اسماعیل محدث

مجلس سنای ایتالیا در اجلاس روز ۲۲مارس۲۰۲۳ خود، قطعنامه‌یی را در ارتباط با قیام ایران، نقض حقوق‌بشر و حقوق زنان توسط دیکتاتوری آخوندی و حمایت از مبارزه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی به اتفاق آرا به‌تصویب رساند.

در این قطعنامه که از جانب گروه «برادران ایتالیا» ارائه شده تصریح شده است: «برای دهه‌ها زنان و مردان در ایران با عزمی راسخ برای آزادی، دموکراسی و احترام به‌حقوق بشر مبارزه کرده‌اند و به‌رغم سرکوب و شکنجه و اعدام هزاران زندانی سیاسی، رژیم نتوانسته است مقاومت شهروندانی را که خواستار آزادی، دموکراسی و احترام به‌حقوق بشر هستند و جان خود را به‌خطر انداخته‌اند، خاموش کند».

 

لطفا به اشتراک بگذارید: