آفساید مسمومیت دانش آموزان قسمت دوم ـ پیک بهاری

آفساید مسمومیت دانش آموزان قسمت دوم ـ پیک بهاری ۴فروردین۱۴۰۲

 

مسمومیت دانش آموزان که اولین بار ۹آذر در هنرستان دخترانه درشهر قم کلیک خورد ودرآن ۱۸ دانش آموز آسیب دیدند با سازماندهی وگستردگی وحساب شدگی انجام شد 

لطفا به اشتراک بگذارید: