تاثیرگذاری روز افزون هواداران مقاومت در سراسر جهان

گفتگو با دلارام دشتی و ماریانا رو از نروژ

مقاومت ایران هوادارن و اشرف‌نشانهای دارد که هر کجا که باشند به فعالیتهای خودشان همراه با مقاومت ایران ادامه می‌دهند و هر روز هم شاهد گسترده‌تر شدن فعالیتها و کارزارهای آنها و تاثیرگذاری آنها هستیم.

بله طبعا یاران مقاومت در هر کشوری که هستند در ملا اجتماعی پیرامون خودشان تاثیر می‌گذارند و شهروندان کشورهای دیگر را نسبت به آرمان آزادی خواهانه مردم ایران علاقه‌مند می‌کنند. 

لطفا به اشتراک بگذارید: