کامنت پیشرفت قرن جت یاسین ـ پیک بهاری

کامنت پیشرفت قرن جت یاسین ـ پیک بهاری ۳فروردین۱۴۰۲

 

پیشرفت قرن جت یاسین را برای کامنت انتخاب میکنم یعنی از بین تمامی پیغمبران جرجیس را انتخاب کردید حال اگر به بینی می بینید که را انتخاب کردم پس ببینیم اولین تصاویر و اولین کلیپ را 

لطفا به اشتراک بگذارید: