شبنم مددزاده ـ زندان های ایران مملو از جمعیت است و هنوز هر روز دستگیری های جدیدی انجام میشود

سخنرانی شبنم مددزاده در کمیسیون حقوق‌بشر سازمان ملل متحد: آقای گزارشگر ویژه، با تشکر از گزارش شما. و من می‌توانم به صحت آن در این شورا شهادت دهم.

شنبم مددزاده از انجمن انجمن بین‌المللی حقوق‌بشر زنان روز دوشنبه ۲۹اسفند در کمیسیون حقوق‌بشر سازمان ملل سخنرانی کرد و گفت: با تشکر از شما، خانم معاون رئیس. من شبنم مددزاده هستم و پنج سال از عمرم را در زندانهای ایران اوین. رجایی شهر و قرچک ورامین به‌دلیل فعالیت به‌عنوان نماینده دانشجویان گذرانده‌ام. من دو ماه را در سلول انفرادی زیر بدترین شکنجه‌های روحی و روانی گذراندم. هنوز صدای بازجو را می‌شنوم که می‌گوید: تو اینجا تنها هستی. ما هر بلایی را سر شما می‌آوریم و هیچ‌کس صدای شما را نخواهد شنید. آقای گزارشگر ویژه، با تشکر از گزارش شما. و من می‌توانم به صحت آن در این شورا شهادت دهم. زندانهای ایران مملو از جمعیت است و هنوز هر روز دستگیریهای جدیدی انجام می‌شود. هزاران زندانی بدون نام و نشان در زندانهای ایران تحت شکنجه هستند. بسیاری از آنها بدون این‌که مرتکب جرمی شده باشند در بازداشت هستند.

یکی از نمونه‌ها هم بند خودم، مریم اکبری منفرد است که در ۱۴سال گذشته در زندان بوده است. او مادر ۳ دختر است و صرفاً به این دلیل که در مورد محل دفن خواهر و برادرهایش که در تابستان ۱۳۶۷ اعدام شده‌اند سؤال کرده در همان زندان نگهداری می‌شود. و قوه قضاییه از مسیر خارج شده است. گواه این امر وضعیت هولناک و نگران‌کننده در زندانهای ایران است.

لطفا به اشتراک بگذارید: