نگاهی به مبارزات زنان ایران

گفتگو با سهیلا دشتی

زنان بپاخاسته ایران جهان را به تحسین واداشته‌اند. به واقع سال ۱۴۰۱ یکی از برجسته‌ترین وجوه قیام مردم ایران سیمای زنان انقلابی بود که رژیم ضدبشری آخوندی از آنها به‌عنوان لیدرهای صحنه نام می‌برد. در این قسمت از برنامه می‌خواهیم نگاهی به مبارزات زنان ایران داشته باشیم.

نمی‌شود مبارزه زنان ایران در سال ۱۴۰۱ را به دو بخش تقسیم کرد. یک مبارزه طولانی چه در دوران دیکتاتوری شاه و چه بعد از آن وجود داشته است. در دوران دیکتاتوری شاه یک آزادی‌های ظاهری وجود داشت ولی در دوران دیکتاتوری آخوندی همین آزادی‌های ظاهری هم کلا از بین رفت.

لطفا به اشتراک بگذارید: