ارزیابی شما از روند قیام مردم ایران در سال ۱۴۰۱ چیست؟

گفتگو با عزیز پاکنژاد عضو شورای ملی مقاومت ایران

در روند این خیزش و قیام که با شعار مرگ بر خامنه‌ای شروع شد و به شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر رسید، الان در پایان سالی که گذشت ارزیابی شما از قیام مردم ایران چیست؟

به این سوال می‌توان از جنبه‌های مختلف پاسخ داد. مهمترین رویداد امسال قیام مردم از اواخر قیام مردم ایران بود که از اواخر شهریورماه بصورت استثنایی به وقوع پیوست و اکنون بصورت پویا و استوار به راه خودش ادامه می‌دهد.

لطفا به اشتراک بگذارید: