اردبیل - تهاجم کانون‌های شورشی و انفجار در بنیاد فساد و سرقت آخوندها و پاسداران موسوم به «بنیاد شهید و ایثارگران»

اردبیل- تهاجم کانون‌های شورشی و انفجار در بنیاد فساد و سرقت آخوندها و پاسداران موسوم به «بنیاد شهید و ایثارگران» ارگان سوءاستفاده و آزار هر چه بیشتر خانواده قربانیان و معلولان و مجروحان جنگ ضدمیهنی، یکشنبه ۲۸اسفند

پاسخ به ادعای وزارت بدنام اطلاعات آخوندها در خبرگزاری رسمی رژیم در مورد وارد کردن «یکی از بزرگترین ضربات دستگاه امنیتی به مجاهدین در چند سال اخیر» و انهدام شبکهٔ «تأمین مالی ۵۰گروه کانون شورشی و فرآیند پول رسانی به مرتبطان مجاهدین در داخل کشور».

 
لطفا به اشتراک بگذارید: