روزها ویادها هفته آخر اسفند

روزها ویادها هفته آخر اسفند ـ ۲۸اسفند۱۴۰۱

 

۲۹اسفند ۱۳۲۹ ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر محمد مصدق یادآور خاطره غرور آفرین ملی شدن صنعت نفت می باشد به‌دنبال تلاشها و مبارزات خستگی نا پذیری دکتر محمد مصدق پیشوای جنبش ضداستعماری و تصویب لایحه‌ی قانونی ملی شدن نفت ایران یک پیروزی بزرگ نصیب ملت ایران شد

لطفا به اشتراک بگذارید: