تاثیر قیام سراسری مردم ایران بر رژیم آخوندی

گفتگو با مجید حریری

امروز شنبه ۲۷اسفندماه ۱۴۰۱ در ۱۸۴مین روز پس از شروع قیام و پس از گذشت شش ماه از آغاز قیام سراسری مردم ایران هستیم. می‌خواهیم ببینیم که این قیام چه تاثیری روی رژیم آخوندی داشته است؟

رژیم ولایت فقیه در مقایسه با شش ماه قبل در چه موقعیتی قرار دارد؟ اگر بخواهیم موقعیت همین رژیم را در شش ماه قبل با موقعیت فعلی رژیم مقایسه کنیم به چه نتایجی می‌رسیم؟ در این قسمت از برنامه می‌خواهیم به این موضوع بپردازیم.

لطفا به اشتراک بگذارید: