تصویب قطعنامه پارلمان اروپا در رابطه با مسمومیت دانش‌آموزان

گفتگو با ویدا نیک طالعان

روز ۲۵اسفند، پارلمان اروپا قطعنامه‌ای در محکومت شدید سرکوب زنان ایران و مسمومیت دختران دانش‌آموز توسط رژیم آخوندی با اکثریت آرا به تصویب رسید.

پارلمان اروپا در این قطعنامه خواهان لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران خامنه‌ای و اعمال تحریم علیه خامنه‌ای، رئیسی و محمد جعفر منتظری دادستان کل رژیم است.

لطفا به اشتراک بگذارید: