تصویب قطعنامه پارلمان اروپا در مورد مسمومیت دانش‌آموزان

گفتگو با محمد امامی

روز ۲۵اسفند قطعنامه پارلمان اروپا در محکومیت شدید سرکوب زنان ایران و مسمومیت دختران دانش‌آموز توسط رژیم آخوندی با ۵۱۶ رأی مثبت و تنها ۵ رأی منفی به تصویب رسید.

پارلمان اروپا خواهان لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران و اعمال تحریم علیه خامنه‌ای، رئیسی و محمد جعفر منتظری دادستان کل رژیم شد.

همچنین پارلمان اروپا خواهان هیأت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی و خواستار حسابرسی از عاملان مسمومیت دختران دانش‌آموز و اجازه ورود هیأت حقیقت‌یاب و گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق‌بشر در ایران شد.

 

لطفا به اشتراک بگذارید: