نیویورک پست: بولتن و لیبرمن از قیام ایران حمایت می‌کنند؛ طرح مریم رجوی می‌خواهد دولتی دمکراتیک را جایگزین دیکتاتوری کند

نیویورک پست روز ۲۶اسفنددر گزارشی از کنفرانس در سنای آمریکا، حمایت از قیام مردم ایران برای یک جمهوری دمکراتیک، غیراتمی و مبتنی بر جدایی دین از دولت نوشت: «جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی و سناتور سابق جو لیبرمن روز پنجشنبه حمایت قاطع خود را از اعتراضات جاری علیه حکومت ایران ابراز کردند و گفتند که قیام تحت رهبری زنان بسیار نزدیک به آغاز تغییر رژیم است».

نیویورک پست نوشت: «جان بولتون و جو لیبرمن می‌گویند تغییر رژیم ایران خیلی نزدیک است... لیبرمن، اظهارات بولتون را تکرار کرد و گفت: گسترده‌ترین قیام علیه دولت بیش از هر زمان دیگری به رهایی مردم ایران از ظلمی که تحت آن زندگی کرده‌اند نزدیک است».
نیویورک پست می‌افزاید: «این اظهارات در حالی بیان می‌شود که اکثریت دو حزبی مجلس نمایندگان و ۴۷سناتور آمریکایی قطعنامه‌هایی را امضا کرده‌اند که از اعتراضات با هدف سرنگونی دولت تهران حمایت می‌کند... قطعنامه مجلس از طرح ۱۰ماده‌ای مریم رجوی، رهبر مخالفان برای ایران الگوبرداری شده است که یک دولت دمکراتیک با التزام به‌جدایی دین از دولت را جایگزین قدرت دیکتاتوری می‌کند».

لطفا به اشتراک بگذارید: