تصویب طرح ارتجاعی و سرکوبگرانه حجاب در مجلس ارتجاع

به‌رغم اخبار متناقض درباره تصویب طرح ارتجاعی و سرکوبگرانه حجاب، نوباوه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ارتجاع گفت، سران قوا با طرح جدید حجاب موافقت کامل کرده‌اند و در شورای عالی امنیت نیز در این مورد بحث شده است.

وی افزود: در این طرح شناسایی زنان بدون حجاب در معابر عمومی از طریق دوربین صورت می‌گیرد و مجازات افراد حسب جداول تهیه شده تعیین می‌شود.

وی هم‌چنین اعتراف کرد که بر اساس این طرح، خط تلفن و اینترنت زنان بدون حجاب در صورت عدم توجه به‌تذکرات قطع می‌شود.

احمدی عضو مجلس رژیم نیز گفت: وظیفه دولت است که قانون و احکام شریعت را به‌دقت حفاظت و آن‌را اجرا کند.

در پی انتشار این خبر که با نفرت و انزجار مردم که به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد، راستینه رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم با یک گام عقب‌نشینی گفت: در حال حاضر طرحی مربوط به عفاف و حجاب در دستور کار قرار ندارد.

لطفا به اشتراک بگذارید: