مرکز آمار رژیم، اذعان به افزایش ۱۵۵درصدی شاخص فلاکت تنها طی ۵سال

به‌گزارش مرکز آمار رژیم طی ۵سال شاخص فلاکت در ایران آخوندزده، ۱۵۵درصد افزایش یافته است.

بر اساس گزارش مرکز آمار رژیم شاخص فلاکت در ایران از ۱۹ و ۳دهم درصد در سال۱۳۹۵ به ۴۹ و ۴دهم درصد در سال۱۴۰۰ رسیده است.

شاخص فلاکت یعنی حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری. اذعان به افزایش ۱۵۵درصدی نرخ فلاکت توسط مرکز آمار رژیم در حالیست که این ارگان حکومتی نرخ بیکاری را تنها ۸درصد و نرخ تورم را ۴۰درصد در نظر گرفته است. در حالی که به‌گفتهٔ کارشناسان رژیم در همان مقطع زمانی هم نرخ تورم و هم نرخ بیکاری بسیار بالاتر از این میزان است. هم‌چنین رژیم آخوندی کارهای غیرثابت حتی یک ساعته را نیز در آمارهای خود «شغل» در نظر می‌گیرد. واقعیتی که نشان می‌دهد نرخ فلاکت در ایران بسا بیشتر از آماری است که این ارگان حکومتی داده است.

سایت حکومتی اقتصادنیوز ۱۱خرداد۱۴۰۱ گفته بود: « شاخص فلاکت در اقتصاد ایران در سال۱۴۰۰ به اوج ۲۵ساله رسیده و رکورد بالایی را از خود بر جای گذاشته است» .

لطفا به اشتراک بگذارید: