یک فقره دزدی دیگر افشا شد: افزایش ۱۰ تا ۲۰برابری قبوض گاز توسط دولت رئیسی

دولت رئیسی «قبوض گاز را ۱۰ تا ۲۰برابر افزایش» داده است. این خبر را محسنی بندپی، عضو مجلس ارتجاع در جلسهٔ علنی ۲۴اسفند اعلام کرد. بندپی اذعان کرد که «به‌شدت مردم نگران هستند» و هشدار داد «این وضعیت به‌سمت یک تنش اجتماعی کشیده خواهد شد». این عضو مجلس ارتجاع به‌دولت رئیسی گفت برای جلوگیری از این «تنش اجتماعی»، دست کم باید «تخفیف ۷۰درصدی در قبوض گاز اعمال کند».

این روزها هشدارها نسبت به «تنش اجتماعی» یا آمدن دوبارهٔ مردم کف خیابان‌ها در رژیم آخوندی افزایش یافته است. از جمله روز ۱۹اسفند راغفر اقتصاددان حکومتی گفت به‌زودی شاهد حضور لشکر گرسنگان کف خیابان هستیم. او هم‌چنین گفت شرایط رژیم هیچگاه به‌شرایط قبل از قیام در شهریور۱۴۰۱ برنخواهد گشت.

راغفر گفت: «قطعا یک عده به کف خیابان‌ها خواهند آمد... آن گروه‌هایی که (در نظام) معتقد هستند نظام به‌شهریور ۱۴۰۱ (پیش از قیام) برخواهد گشت، از نظر من این نظر آنها تنها یک رویاست و هیچگاه نظام به آن شرایط برنخواهد گشت».

این اقتصاددان حکومتی اذعان کرد قیام اخیر که ارکان رژیم را لرزانده، در حالیست که هنوز طبقات پایین به‌طور گسترده به‌آن نپیوسته‌اند. او هشدار داد: «هنوز لشکر گرسنگان به‌میدان نیامده‌اند... اما وضع به‌جایی خواهد رسید که لشکر گرسنگان به خیابان بیاید و آنوقت دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند آنها را جمع کند. حتی پیش از آن‌که وضع به‌آن نقطه برسد، نظام بازنده خواهد بود».

لطفا به اشتراک بگذارید: