اخبارشامگاهی سیمای آزادی ـ سه شنبه

مسعود رجوی ۲۲اسفند ۱۴۰۱- درماندگی بچه شاه از «سلطنت انتخابی» تا «فراسوی» سلطنت و جمهوری

آتش و خشم و خروش در چهارشنبه‌سوری با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای- لعنت بر خمینی

وحشت سرکردگان ارگانهای سرکوبگر رژیم از چهارشنبه‌سوری آتشین و خشم و خروش شورشگران

تااخرخبرگزاری حکومتی انتخاب یا قبل ازترانزیشن

دستگیری زندانیان آزاد شده و هواداران مجاهدین ـ برای مقابله کارزار ملی چهارشنبه‌سوری + سخنگوی مجاهدین

سازمان مجاهدین خلق ایران - اعلام اسامی ۴تن دیگر از شهیدان قیام ایران

مسخرگی و فضیحت سخنگوی قضاییه جلادان درباره جنایت حکومتی مسموم کردن دانش‌آموزان دختر

سخنرانی فرماندار گری لارک در اجلاس واشنگتن در حمایت از قیام ایرا ن ـ ۲۰ اسفند۱۴۰۱

سخنرانی سناتور سام براون بک در اجلاس واشنگتن در حمایت از قیام ایرا ن ـ ۲۰ اسفند۱۴۰۱

سخنرانی سناتور رابرت توریسلی در اجلاس واشنگتن در حمایت از قیام ایرا ن ـ ۲۰ اسفند۱۴۰۱

ترانه من ایرانم

مصاحبه کاک خالد عزیزی ـ سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران تلویزیون کرد کانال- ۲۱اسفند ۱۴۰۱

اعتراف معاون درمان وزارت بهداشت رژیم به مسمومیت ۱۳هزار دانش‌آموز در جریان حملات ضدانسانی وحوش خامنه‌ای به مدارس دخترانه

وال استریت ژورنال تردیدی وجود ندارد که رژیم ایران مسئول حملات سمی به دختران دانش‌آموز است

لطفا به اشتراک بگذارید: