کارشناس حکومتی : دستمزد کارگران به‌سختی ۳۶درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد

توفیقی، کارشناس امور کارگری رژیم اذعان کرد «سطح پوشش دستمزد کارگران به کمترین میزان ممکن رسیده است». او گفت «حداقل دستمزد ۱۴۰۱ در بهمن‌ماه، به سختی ۳۶ درصد سبد معیشت یا همان هزینه‌های حداقلی زندگی را پوشش می‌دهد؛ در واقع حداقل دستمزدِ بهمن، به سختی برای ده روز از ماه کفایت می‌کند».

با این حال دولت رئیسی پیاپی تعیین دستمزد ۱۴۰۲ کارگران را عقب می‌انداز و از آن طفره می‌رود. توفیقی در این رابطه گفت: «آیا طرف‌های دولتی «می‌پذیرند» آنچه برای کارگران اهمیت دارد، هزینه‌های ریالی زندگی‌ست که سر به فلک کشیده و درصد‌های صوری افزایش به هیچ کاری نمی‌آید؟».

خبرگزاری حکومتی تسنیم ۲۰اسفند هم به‌نبود کمترین امنیت شغلی، هم‌چنین غارت دستمزد کارگران اذعان کرد و نوشت: «یکی از مشکلات مهم کارگران عدم پرداخت مزایای شغلی است. بر اساس آمارهای غیررسمی، ۳۵درصد کارگران فقط حقوق پایه می‌گیرند، بدون هیچ مزایایی، ولی از ترس بیکار شدن حاضر به شکایت از کارفرمای خود نیستند».

 

 

لطفا به اشتراک بگذارید: