تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات روز دوشنبه ۲۲اسفند در شهرهای مختلف

بازنشستگان مخابرات روز دوشنبه ۲۲اسفند در شهرهای مختلف از جمله تهران، مشهد، کرج، دزفول، کرمانشاه، یاسوج، یزد و خرم‌آباد دست به اعتراض زدند

لطفا به اشتراک بگذارید: