تلویزیون الحره: حمایت اکثریت اعضای کنگره آمریکا از قیام ایران و طرح ۱۰ ماده‌ای مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت

تلویزیون الحره در گزارشی از حمایت اکثریت اعضای کنگره آمریکا از قیام مردم ایران و طرح ده ماده‌یی خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران گفت:

قانونگذاران آمریکایی از هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات به تصویب یک قطعنامه جدید در قبال ایران حول اقدامات سرکوبگرانه رژیم تهران علیه تظاهرات‌کنندگانی که خواهان تغییر هستند و هم‌چنین نقض حقوق بشر این تظاهر کنندگان توسط رژیم فرا‌خواندند. قانونگذاران آمریکایی بر نیاز واشنگتن به اتخاذ سیاستی جدید و متفاوت که در قبال ایران تأکید کردند

شیلا جکسون لی در این مراسم گفت: به یمن چنین مناسبت جهانی و در این روز اعلام می‌کنیم، ما برای احقاق «حقوق زنان ایران» اینجا در کنگره و به‌طور مشخص در این ساختمان تلاش می‌کنیم.

گزارشگر الحره افزود: سخنرانان شامل اعضا و رهبران کنگره و ایرانیان، بر این نکته اتفاق‌نظر داشتند که آنچه رژیم تهران علیه شهروندان اعمال می‌کند، انگیزه‌ای برای قانونگذاران از هر دو حزب و شرکای ایالات متحده و هم پیمانانش برای اعمال فشار بر رژیم ایران و فرستادن پیام همبستگی با مردم ایران که خواهان تغییر هستند را چند برابر می‌کند.

نماینده جو ویلسون گفت: این قطعنامه به‌طور مشترک توسط اعضای کنگره اعم از دمکراتها و جمهوری‌خواهان حمایت شده و قدرشناسی مردم آمریکا از شجاعت و اراده تظاهرات کنندگان ایرانی را نشان می‌دهد. و این گرامی‌داشت شجاعت و فداکاری آنها می‌باشد.

الحره افزود: سخنرانان هم‌چنین متفقاً دستگیری و مسموم نمودن دختران دانش‌آموز و تظاهرات کننده توسط دستگاههای امنیتی رژیم ایران را محکوم کردند. کنفرانس واشنگتن یک پیام همبستگی با زنان ایران که هدف (دستگیری و سرکوب و مسموم سازی-م) قرار گرفتند را فراهم نمود.

خانم رامش سپهرراد در این کنفرانس گفت: هدف ما از این‌که این اجلاس را برگزار کردیم، حمایت از زنان ایران در مواجهه با دردها و رنج‌هایشان و تلاششان برای رسیدن به زندگی بهتر بوده است. کسانی که در تظاهراتها شرکت می‌کنند زنان هستند. این در حالی است که رهبر مقاومت ایران نیز یک زن است.

گزارشگر الحره در پایان گفت: ایرانیان مقیم آمریکا امیدوارند که این قطعنامه شروع سیاستهای جدید آمریکا در قبال رژیم حاکم بر ایران باشد. این موضوع فقط محدود به آمریکا نیست بلکه شرکای غربی و اروپایی آن به‌ویژه در زمینه حمایت از اعتراضات جاری در ایران را نیز در بر گیرد.

لطفا به اشتراک بگذارید: