کارگزار حکومتی: «معیشت کارگران زیر تیغ حقوق‌های ناچیز» است

رئیس کانون حکومتی انجمنهای کارگری اذعان کرد که «معیشت کارگران زیر تیغ حقوق ناچیز» است.

گلپور گفت سال گذشته دولت رئیسی «پرداخت بیمهٔ بیکاری» کارگران را کاهش داده و نسبت به‌خطر اخراج‌های بیشتر کارگران در سال آینده هشدار داد. در حالی که دولت رئیسی در پایان سال هنوز حقوق ۱۴۰۲ کارگران را با توجه به‌تورم ۵۰ تا ۷۰درصدی مشخص نکرده و خدایی عضو مجلس ارتجاع ۱۵اسفند خبر داد «به‌دلیل عدم همراهی دولت برای پرداخت کارگران، تعیین دستمزد کارگران به سال آینده کشیده می‌شود»، گلپور هر گونه چشم‌انداز در این رابطه را منتفی دانست و گفت: «اختلاف‌نظرهایی در شورای عالی کار وجود دارد».

رئیس کانون حکومتی انجمنهای کارگری این اختلاف را به‌طور تلویحی ناشی از یک کلاه‌برداری دولت رئیسی دانست که «آمارهای انستیوی تغذیه» مبنی بر تورم ۷۰درصدی مواد غذایی را برای تعیین سبد معیشت قبول نمی‌کنند. چرا که در صورت پذیرش، دولت رئیسی دیگر نمی‌تواند با افزایش حقوقهایی ۱۵-۲۰درصدی وانمود کند که حقوقی به‌کارگران افزوده شده است. گلپور گفت، این تازه در حالیست که «در محاسبه هزینه سبد معیشت صرفاً بحث خوراکیها مطرح نیست، بلکه بحث مسکن، درمان،پوشاک و آموزش نیز باید محاسبه شود».

رئیس کانون حکومتی انجمنهای کارگری ضمن بی‌پایه دانستن بهانهٔ دولت رئیسی برای عدم تعیین دستمزد کارگران گفت: «با توجه به نرخ تورم، خط فقر و عدم ثبات قیمت‌ها در کالاهای مختلف عدد و رقم سبد معیشت به‌راحتی قابل محاسبه است. لذا اگر دولت رئیسی بخواهند چانه‌زنی بر روی این مبالغ داشته باشند، بیانگر» فریبی دیگر برای چپاول کارگران است.

گلپور اذعان کرد در حالی دولت رئیسی حاضر به‌تعیین حقوق ۱۴۰۲ کارگران نیست که «هزینه‌های زندگی کارگران اعم از مسکن، خوراک و... هر روز در حال نوسان است... هزینه‌های زندگی کارگران تا پایان هر سال چندین برابر می‌شود».

 

لطفا به اشتراک بگذارید: