۹ پاسخ آتشین کانون‌های شورشی به مسموم‌سازی دختران دانش‌آموز

 ۹ پاسخ آتشین کانون‌های شورشی به مسموم‌سازی دختران دانش‌آموز در

آماده‌باش سپاه و اطلاعات و نیروی انتظامی ابلاغ شده از سوی بیت‌العنکبوت خامنه‌ای

در آستانهٔ کارزار ملی چهارشنبه‌سوری در پیوند با قیام خلق

- به آتش کشیدن کانون ضدفرهنگی حوزه بسیج در همدان با پرتاب کوکتل

- پرتاب کوکتل و به آتش کشیدن دفتر خدمات الکترونیک قضاییه جلادان در شیراز

- پرتاب کوکتل و به آتش کشیدن حوزه بسیج طلاب در شهریار

- پرتاب کوکتل و به آتش کشیدن پایگاههای بسیج در اصفهان و تبریز

- به آتش کشیدن کمیته امداد غارتگر خمینی در جم بوشهر

- به آتش کشیدن دفتر امام جمعه خامنه‌ای در کازرون

- به آتش کشیدن تصویر منحوس خمینی و خامنه‌ای در همدان

- به آتش کشیدن تابلو ستاد خبرچینی اطلاعات بسیج در شیراز با شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

لطفا به اشتراک بگذارید: