پاسدار قاسمی خطاب به رئیسی جلاد: نه قیمت خیار نه قیمت گوجه هیچکدام را نتوانستید تا حالا کنترل کنید

پاسدار قاسمی :مردم ناراضی هستند از این وضعیت

لعن و نفرین خاص خودمان را نسبت به کفار، منافقین، مشرکین و منافقین خاصه در هر لباس من الاول الی الیوم... رسماً برائت خودمان را از شان اعلام می‌کنیم

سؤال این است عزیزم جناب آقای رئیسی خود شما فرمودید که این بحث قبل از انتخابات فرمودید که اصلاً به خارج ربطی نداره به برجام ربطی نداره قیمت خیار گوجه اینها همه تحریم ربطی نداره اینها داخلی است و اینها دیدید عزیزم نه قیمت خیار نه قیمت گوجه هیچکدام را نتوانستید تا حالا کنترل کنید و مردم ناراضی هستند از این وضعیت طرف هزار تا خانه داره سیستم هنوز اصلاً نمیتوانه تصمیم بگیره که بالاخره با یک کسی که هزار تا خانه داره این چه جوری برخورد بکند نکند چی کار کند

با این مدلی هم که عزیزم آقای رئیسی برخورد می‌کنند خیلی لطیف و خیلی چیز روانش من می‌گویم گوگوری مگوری برخورد میشه برخورد انقلابی نمی‌شه همه دارند سو استفاده می‌کنند از این وضعیت و شما قیمت خیار و گوجه را هم نمیتوانی تثبیت کنی عزیزم چرا؟ چون بازار دست‌شان است...

لطفا به اشتراک بگذارید: