ساواک شاه خائن پس از انقلاب ضدسلطنتی چه شد؟

گفتگو با فریدون سلیمی

خبرگزاری سپاه پاسداران:ساواما همان اداره کل هشتم ساواک بود که به خدمت انقلاب درآمده بود.

کیس محمدرضا سعادتی به‌عنوان اولین نتیجه کار ساواما بود

خبرگزاری سپاه پاسداران ۱۵ اسفند ۱۴۰۱:

ساواما از آن نام هایی بود که در ابتدای انقلاب رازهای فراوانی را با خود همراه داشت، اما ساواما، نه آن هیولای مخوف ترسیم شده توسط ضدانقلاب، بلکه همان اداره کل هشتم ساواک (ضدجاسوسی) بود که به خدمت انقلاب درآمده بود.

به جز کارمندان اداره سوم ساواک که سوابقشان مرتبط با سرکوب و شکنجه مبارزین و مردم بود، با سایر کارمندان ساواک برخورد قضائی و امنیتی خاصی صورت نگرفت. آنها از استخدام رسمی در نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی منع شده، بازنشسته شدند و در ادبیات دستگاه امنیتی با عنوان «تعیین تکلیفی ها» شناخته می‌شدند.

لطفا به اشتراک بگذارید: