کارزار جهانی مقابله با توطئه‌های شیخ و شاه علیه آلترناتیو انقلابی ـ قسمت سوم و چهارم

میهمان برنامه: محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران

در یکی دو هفته اخیر ما شاهد تحرکاتی در خارج از کشور بودیم که در کانون این فعالیتها بچه شاه است، ماجرای این فعالیتها چیست؟

خیلی خلاصه اگر بخواهم بگوییم این است که از آنجائیکه رژیم در حال سرنگونی است. این همان تفاوت رژیم با یک سال گذشته است. غربی‌هایی که منکر سرنگونی بودند این احتمال را در حسابهایشان وارد کرده‌اند. اگر پارسال از دولت آمریکا می‌پرسیدید می‌گفت که رژیم آخوندی در حال سرنگونی نیست و این ما بودیم که می‌گفتیم رژیم سرنگون می‌شود.

امسال به دلیل این قیام این واقعیت و این احتمال در حسابهای کشورهای غربی وارد شده است. در نتیجه وحشت رژیم به موازات فعالیت‌های کانونهای شورشی در داخل کشور وحشتش از تحرکات سیاسی مقاومت ایران بسیار افزایش پیدا کرده است.

کارزار جهانی مقابله با توطئه‌های شیخ و شاه علیه آلترناتیو انقلابی ـ قسمت چهارم

لطفا به اشتراک بگذارید: