مسئولیت حقوقی مسمومیت‌های سریالی دانش‌آموزان در شهرهای مختلف میهن

گفتگو با رضا پچراک

روز شنبه ۱۳اسفند ماه در دهها شهر کشور حملات شیمیایی عوامل رژیم با گاز سمی و مسمومیت دانش‌آموزان ادامه یافت. همزمان با اعتراض و تظاهرات گسترده مردم در برابر مراکز آموزش پرورش عوامل رژیم در شهرهای تهران، تبریز، کرج، رشت، قم، لاهیجان، اسلامشهر، پرند، اصفهان، شهریار، کوار فارس، صفادشت ملارد و ... به شمار زیادی از مدارس دخترانه حمله بردند. بر اثر این حملات جنایتکارانه صدها تن از دانش‌آموزان مسموم شده و راهی بیمارستان شدند.

مردم به جان آمده با برگزاری تظاهرات شعار می‌دادند سپاهی بسیجی داعش ما شمایی و آهای آهای نشسته‌ها مسموم بعدی از شماست. دانش‌آموزان سنندجی با بستن جاده نسبت به این اقدام جنایتکارانه رژیم دست به اعتراض زدند.

لطفا به اشتراک بگذارید: