تظاهرات در زاهدان با شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر و پیام خانم مریم رجوی

تظاهرات در زاهدان- جمعه ۱۲ اسفند۱۴۰۱

یورش وحوش خامنه‌ای به مردم با پرتاب گاز اشک‌آور به مسجد مکی

خانم مریم رجوی: تظاهرات امروز زاهدان با خروش «مرگ بر خامنه‌ای» همراه با نفی دیکتاتوری حال و گذشته در شعار «مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر» جلوه درخشان و قاطعی از عزم مردم ایران برای آزادیست.

شهرهای ایران باید همراه با هموطنان بلوچ بپاخیزند و درس فراموشی‌ناپذیری به خامنه‌ای جنایتکار بدهند.

لطفا به اشتراک بگذارید: