یاد بارونس بوتروید یار دیرین مقاومت و شخصیت برجستهٔ سیاسی انگلستان گرامی باد

بارونس بتی بوتروید عضو برجستهٔ مجلس اعیان انگلستان

و سخنگوی مجلس عوام از سال۱۹۹۲ تا ۲۰۰۰ بود

بارونس بوتروید دوست بزرگ مقاومت ایران و یکی از برجسته‌ترین زنان سیاستمدار در انگلستان در روز یکشنبه ۲۶فوریه ۲۰۲۳ (هفتم اسفند) درسن ۹۳سالگی دربیمارستانی درکمبریج درگذشت .

بارونس بتی بوتروید از سال ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۰ به مدت ۲۷سال نماینده پارلمان از منطقه وست برومویچ و هم‌چنین وست برومویچ وست بود. او از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۰ ریاست مجلس عوام انگلستان را به‌عهده داشت.

او اولین زنی بود که در انگلستان ریاست مجلس عوام را عهده‌دار شد. سپس از سال ۲۰۰۰ تا زمان درگذشت به‌مدت ۲۳ سال یکی از اعضای برجسته مجلس اعیان بود.

بارونس بتی بوتروید یکی از یاران پایدار مقاومت ایران و بویژه از حامیان برنامه های خانم مریم رجوی بود.

او در ۲۸ژانویه ۲۰۱۴ (۸بهمن۱۳۹۲) در رأس هیأتی از پارلمانترهای انگلستان به پاریس، دفتر مرکزی مقاومت ایران آمد و با خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، دیدار و بحث و گفتگو کرد.

وی در این ملاقات، پس از آشنایی نزدیک با خانم مریم رجوی، تاکیدکرده بود که اکنون میتوان فهمید که چگونه زنان در جنبش مقاومت ایران، به چنین مدارهایی از مسئولیت پذیری رسیده‌اند که میتوانند از عهده پیشبرد بسیاری از کارهای مشکل و پیچیده با همکاری یکدیگر بر بیایند او از این پس در موارد متعدد نقش زنان مجاهد خلق را در امید بخشی به‌زنان ایران ستود.

مریم رجوی:

بارونس بوتروید دوست بزرگ مردم و مقاومت ایران

همواره در تاریخ کشور ما به یاد خواهد ماند

درگذشت بارونس بتی بوتروید، رئیس سابق مجلس عوام انگلستان دوست بزرگ و دیرینه مردم و مقاومت ایران را به خانواده و دوستداران او، به مردم و پارلمان انگلستان، به‌ویژه یاران و همفکرانش در کمیته پارلمانی بریتانیا برای آزادی ایران و کمیته بین‌المللی پارلمانترها برای ایران دمکراتیک تسلیت می‌گویم. زنی بزرگ، شجاع و آزادیخواه که همواره صراحت و صمیمیت فوق العاده‌اش مرا تحت تأثیر قرار می‌داد.

بارونس بوتروید قتل‌عام زندانیان سیاسی به فتوای خمینی را بزرگترین جنایت کیفر داده نشده بعد از جنگ جهانی دوم باقی توصیف می کرد و می‌گفت روزی می آید که ما شاهد تحقق عدالت در این مورد خواهیم بود

او همواره مدافع حقوق زنان بود و در آخرین تماسی که با او داشتم از فداکاری زنان و جوانان ایران به وجد آمده بود و برای جوانان شورشگر و رزم‌آوران آزادی در خیابانهای آرزوی پیروزی میکرد.

او همواره دولت انگلستان را فرا می‌خواند که در طرف درست تاریخ قرار گرفته و مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم آخوندی و شورای ملی مقاومت ایران را به‌رسمیت بشناسد.

مردم انگلستان یک سخنگوی شایسته و مردم و مقاومت ایران یک دوست بزرگ و فراموش نشدنی را از دست دادند. نام بارونس بوتروید که در یکی از تاریک‌ترین ادوار تاریخ ایران در کنار پیشتازان آزادی و زنان رزمنده مجاهد و مبارز ایستاد در تاریخ مردم ایران همیشه ثبت خواهد شد.

لطفا به اشتراک بگذارید: