سقوط ارز و فروپاشی اقتصادی رژیم ـ قسمت سوم و چهارم

میهمانان برنامه: محمدعلی توحیدی

ادعای پیدا شدن راه‌حل، برای این بحران ویرانگر در یک جلسهٔ یک ساعته حتی ایادی خود رژیم را هم به‌پوزخند وامی‌دارد. همتی رئیس کل سابق بانک مرکزی رژیم، در توئیت خود نوشت: «اگر با جلسه یک ساعته می‌شد برای ساماندهی ارز جمعبندی کرد تا به‌حال چه می‌کردید؟ تیم اقتصادی تأثیر دلار ۵۶هرار تومانی بر زندگی و سفره مردم را درک می‌کند؟».

سقوط ارز و فروپاشی اقتصادی رژیم ـ قسمت چهارم

 

لطفا به اشتراک بگذارید: