بیانیه ۲۵۰تن از نمایندگان مجلسین انگلستان - حمایت از قیام سراسری مردم ایران و برنامه ۱۰ ماده‌ای خانم رجوی

بیانیه ۲۵۰تن از نمایندگان مجلسین عوام و اعیان انگلستان حمایت از قیام سراسری مردم ایران، شورای ملی مقاومت ایران و برنامه ۱۰ ماده‌یی خانم رجوی برای آینده ایران

۲۵۰ نماینده از هر دو مجلس انگلستان: مردم ایران یک آلترناتیو دمکراتیک دارند این جایگزین شایسته حمایت همه‌جانبه است

کانون‌های شورشی و اپوزیسیون سازمان‌یافته توسط مجاهدین با ریسک پذیری زیاد در سازمان دادن و تداوم این اعتراضات و مقاومت در برابر سرکوب نقش جدی ایفا می‌کنند

ضرورت حسابرسی شورای امنیت از مسئولان ارتکاب جنایتها علیه مردم ایران به‌ویژه خامنه‌ای و رئیسی و قرار دادن آنها در برابر عدالت

اطلاعیه دیوید جونز رئیس کمیته بریتانیایی برای ایران آزاد

و باب بلکمن رئیس کمیته بین‌المللی برای دموکراسی در ایران

۲۳ فوریه ۲۰۲۳

برای مردم ایران نام شاه و شیخ مترادف با سرکوب و فاشیسم است. این که تصور کنیم مردم ایران به گذشته باز می گردند حرفی مضحک، پوچ و بی‌معنی است

 

روز پنجشنبه، ۲۳فوریه ۲۰۲۳ آقایان دیوید جونز، نماینده مجلس عوام انگلستان و وزیر سابق ولز و برگزیت، و رئیس کمیته پارلمانی بریتانیا برای آزادی ایران، و باب بلکمن، نماینده مجلس عوام انگلستان و رئیس مشترک کمیته بین‌المللی پارلمانترها برای یک ایران دمکراتیک، در دیدار از اشرف۳ در آلبانی با خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران دیدار و گفتگو کردند.

آقایان جونز و بلکمن هم‌چنین در جمع هزاران تن از مجاهدین خلق ایران حضور یافته و به ایراد سخنرانی پرداختند.

در این جمع، دیوید جونز و باب بلکمن بیانیه ۲۵۰تن از نمایندگان مجلسین عوام و اعیان انگلستان از همه احزاب این کشور در حمایت از قیام سراسری مردم ایران، مقاومت ایران و برنامه ۱۰ ماده‌یی خانم رجوی برای آینده ایران به امضا رسیده بود را در دو کتاب جداگانه به خانم رجوی تقدیم و تصریح کردند: وقت آن است که حق مردم ایران برای دفاع از خود و سرنگونی این رژیم و استقرار یک جمهوری دمکراتیک را به‌رسمیت بشناسیم.

۲۵۰ نماینده از هر دو مجلس انگلستان، شورای ملی مقاومت ایران را به‌عنوان آلترناتیو دمکراتیک رژیم آخوندی، سزاوار حمایت همه‌جانبه شناختند. بیانیه تصریح می‌کند: شورای امنیت سازمان ملل‌متحد باید به حسابرسی از مسئولان ارتکاب جنایتها علیه مردم ایران به‌ویژه از رهبر رژیم، خامنه‌ای و رئیس‌جمهور کنونی، ابراهیم رئیسی بپردازد و آنها را در برابر عدالت قرار بدهد.

بیانیه هم‌چنین خاطرنشان ساخت: کانون‌های شورشی و اپوزیسیون سازمان‌یافته توسط مجاهدین خلق ایران با ریسک پذیری زیاد در سازمان دادن و تداوم این اعتراضات و مقاومت در برابر سرکوب نقش جدی ایفا می‌کنند.

آقایان جونز و بلکمن یادآور شدند که مردم ایران تحت حاکمیت شاه و آخوندها مورد سرکوب و ستم شدید قرار گرفته‌اند و به همین دلیل دیکتاتوری از هر نوع آن را صریحاً رد کرده‌اند. امری که در شعارهای قیام‌کنندگان در تمامی شهرهای ایران طنین‌انداز شده است. برای مردم ایران نام شاه و شیخ مترادف با سرکوب و فاشیسم است. آنها تأکید کردند: این‌که تصور کنیم مردم ایران که بیش از هر چیز دیگری خواهان آزادی هستند، به گذشته‌ای که در آن تحت سرکوب قرار گرفته و از آزادیهای بنیادین محروم بودند، باز می‌گردند، حرفی مضحک و پوچ و بی‌معنی است.

۲۵۰ امضا کننده بیانیه به سازمان ملل متحد، کشورهای عضو آن و سایر سازمانهای بین‌المللی فراخوان دادند:

۱-چشم‌انداز تغییر رژیم در ایران هرگز به این میزان قابل دسترس نبوده است. وقت آن است که حق مردم ایران را برای دفاع از خود و سرنگونی این رژیم به‌رسمیت بشناسیم.

۲-کشتار تظاهر کنندگان در ایران را به‌شدت محکوم کرده و اقدامات فوری برای توقف این سرکوب انجام دهید. پرونده جنایات این رژیم باید به شورای امنیت سازمان ملل‌متحد ارجاع شود و مسئولان این جنایات به‌ویژه خامنه‌ای، رهبر رژیم و ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور کنونی، به دست عدالت سپرده شوند.

۳-دسترسی رایگان تمامی مردم ایران به اینترنت را فراهم کنید.

۴-مردم ایران یک آلترناتیو دمکراتیک دارند که اهداف آن در برنامه ده ماده‌ای بیان شده توسط خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران شرح داده شده است. این جایگزین سزاوار حمایت همه‌جانبه است.

۵-هر گونه گفتگو یا روابط با رژیم ایران یا ادامه روابط با آن باید به آزادی همه دستگیر شدگان در جریان قیام اخیر مشروط شود.

لطفا به اشتراک بگذارید: