تظاهرات بزرگ ایرانیان آزاده در مونیخ

گفتگو با سحر ثنایی

سحر ثنایی

دوستان عزیز ـ دومین روز گردهمایی ایرانیان حامی مقاومت و پشتیبانان قیام قهرمانانه مردم ایران در مجاورت کنفرانس امنیت مونیخ را با درود به هموطنان بلوچ آغاز می‌کنیم آنها که دیروز جمعه در تظاهرات هفتگی خود فریاد می‌زدند آزادی می‌آید با می‌توان و باید. هدف ما از تجمع در کنار کنفرانس که ۴۰رئیس‌جمهور و بیش از ۹۰رئیس دولت در آن شرکت دارند همان اهداف مردم ایران در کف خیابان هاست به همین دلیل جمع شده‌ایم تا با صدای بلند به آنها که بیش از ۴۰سال صدای مردم ایران را نشنیدند بگوئیم که از اقدام شما برای نپذیرفتن و دعوت نکردن از نمایندگان رژیم وحشی حمایت می‌کنیم.

این خواسته تکراری و همه ساله ما در همین نقطه بود اما از اقدام شما برای دعوت از بچه دیکتاتوری خون‌ریزی که هرگز از جنایت پدر و پدر بزرگش فاصله نگرفته است منتفر و به آن اعتراض داریم. این اقدام توهین آشکار به ۸۵میلیون ایرانی به‌پاخاسته‌ای است که طی ۵ماه گذشته در کف خیابان‌ها فریاد می‌زدند مرگ بر ستمگر چه شاه باشه رهبر

 

لطفا به اشتراک بگذارید: