شورشگران دربهمن آتشین ۱۴۰۱شب رعب واختناق را شکستند

۱۵ عملیات توسط قهرمانان کانونهای شورشی در ۱۲شهر در آخرین روز بهمن آتشین.

این بار نخواهیم گذاشت شیخ و شاه انقلاب دموکراتیک را مصادره و سرقت کنند

انفجار در شبکه استانی صدا و سیمای رژیم در آستارا با شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، مرگ بر خامنه‌ای

تهاجم به حوزه جهل و جنایت و مدیریت آموزش و پرورش آخوندی در ایذه با پرتاب کوکتل

تهاجم به پایگاه بسیج سپاه پاسداران در مشهد با کوکتل

 پرتاب کوکتل و به آتش کشیدن بنر جلاد قاسم سلیمانی در آمل

به آتش کشیدن پایگاههای بسیج سپاه پاسداران در قم و بوشهر با شعار مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

به آتش کشیدن بنرهای رژیم بر روی پل‌های هوایی در تهران، تبریز و کرمانشاه

به آتش کشیدن بنرها و تصاویر منحوس خمینی و خامنه‌ای در همدان و بوشهر

تخریب تصویر منحوس خمینی در رشت و تابلوهای جلاد قاسم سلیمانی در یزدانشهر با شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

 

لطفا به اشتراک بگذارید: