ظاهر شدن سر دژخیم ساواک در تظاهرات لس‌آنجلس

گفتگو با علیرضا معدنچی

این روزها بحث ساواک مجدد مطرح شده است و منجمله ظاهر شدن سر دژخیم ساواک در تظاهرات لس‌آنجلس در فضای مجازی بسیار منعکس شده است. در این قسمت از برنامه می‌خواهیم به این موضوع بپردازیم.

شما خودتان از زندانیان زمان شاه بودید. از نزدیک شکنجه‌های ساواک و دستگاه امنیتی که حاکم شده بود خودتان دیده‌اید و جز خاطرات شخصی شما هست. وقتی شما می‌بینید که در سال ۱۴۰۱ برخی از افراد تلاش می‌کنند که ساواک را تطهیر بکنند، احساس شما چیست و در این رابطه چه فکر می‌کنید؟

لطفا به اشتراک بگذارید: