بزرگنمایی نمایش ۲۲بهمن رژیم آخوندی، چرا؟

گفتگو با هادی مظفری

نمایشهای حکومتی در سالگرد سرقت انقلاب ضدسلطنتی مردم ایران پس از هفته‌ها تدارک و تبلیغات سرسام‌آور به‌صحنه آمد. 

رئیسی جلاد که سخنران اصلی این نمایش در تهران بود، در سخنرانی خود با یک مشت آمارسازیهای مضحک و بلوفهای مسخره در زمینهٔ اقتصادی، گفت: «قله‌های بسیاری را فتح کرده... اما دشمن آن را برنمی‌تابد». وی در صحنهٔ سیاسی و اجتماعی نیز ادعا کرد که رژیم، قیام یا به‌قول او «پروژهٔ آشوب و اغتشاش» را پشت سر گذاشته است.

لطفا به اشتراک بگذارید: