خاطراتی از شهید قهرمان اشرف رجوی، یکی از برجسته‌ترین زنان میهن

گفتگو با فهیمه سماواتی

نامی که سمبل پایداری مقاومت ایران است:‌ اشرف رجوی

۱۹بهمن سالگرد یک رویداد سرنوشت ساز در تاریخ تلاش مردم ایران در طلب آزادی است.

روز ۱۹ بهمن ۱۳۶۰ پاسداران خمینی مقر مرکزی مجاهدین در داخل ایران را مورد حمله قرار دادند.

این یک نبرد نابرابر بین هزاران پاسدار به شدت مسلح علیه ۲۰ رزمنده آزادی بود. خمینی فکر می کرد پیروزی قطعی است. اما پیشتازان آزادی تسلیم نشدند و تا آخرین نفس جنگیدند و یک صحنه حماسی خلق کردند که مقاومت را هرچه بیشتر قوت بخشید.

زنانی که در این نبرد شرکت داشتند، برگ درخشانی در تاریخ مبارزه مردم ایران، برای آزادی و دمکراسی از خود به یادگار گذاشتند.و در عزم و رزم شان، مقاومتی را رقم زدند و پیامی را سرودند که اکنون در رهبری جنبش مقاومت ایران آنرا در صف طولانی از زنان پیشتاز مجاهدین خلق به عینه می بینیم.

درخشان ترین چهره در این ماجرا به اشرف رجوی تعلق داشت.

 

لطفا به اشتراک بگذارید: