۱۹بهمن ۶۰ حماسه ملی و عقیدتی در تاریخ معاصر ایران

گفتگو با هادی مظفری

 در ایام سالگرد حماسه ۱۹بهمن ۱۳۶۰ هستیم. برای آشنایی نسل جوان با این حماسه در تاریخ معاصر ایران لازم است یک فلاش بک به روزها و شب‌های توفانی اواخر سال۱۳۵۹ و به‌خصوص سال۱۳۶۰ داشته باشیم:

خمینی در آن روزها خیز برداشته بود تا مجاهدین را از سر راه بردارد. او دو راه بیشتر در پیش روی آنها باقی نگذاشته بود: یا تسلیم شوند و ندامت کنند یا آمادهٔ زندان، شکنجه، اعدام و قتل‌عام باشند. این دوراهی همان است که حسین‌بن‌علی در سلطنت یزید با آن مواجه شده بود. انتخاب بین ذلت یا شمشیر و او از با سر بلند و سینهٔ ستبر از تن‌دادن به این گزینهٔ خفت‌بار بیزاری جست و خود و آرمانش را به مشهد تاریخ تبدیل کرد.

مجاهدین با اقتدا به سرور شهیدان همین مسیر را برگزیدند. 

لطفا به اشتراک بگذارید: