شامگاه یک کانون شورشی با درود به سردار شهید خلق و اشرف شهیدان

حماسه ۱۹بهمن ۱۳۶۰ ـ‌ فدا و بهای حداکثر در عاشورای مجاهدین

تهــران ـ ۱۸بهمن۱۴۰۱

 فـرمان مـوسـی

شامگاه یک کانون شورشی با درود به سردار شهید خلق و اشرف شهیدان

کانون شورشی: در سالگرد عاشورای مجاهدین سالروز شهادت اشرف رجوی و سردار موسی خیابانی در ۱۹بهمن ۱۳۶۰ به‌عنوان کانونهای شورشی سر تعظیم در برابر آن خونهای پاک فرود آورده و سوگند یاد می‌کنیم که راه اشرف و موسی را تا به آخر ادامه داده و تا سرنگونی رژیم و تا آزادی ایران در مبارزه با این رژیم دمی از پا ننشینیم.

مرگ بر ستمگر چه شاه باشد چه رهبر

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

لطفا به اشتراک بگذارید: