منظور از گسست در درون نظام آخوندی چیست؟

گفتگو با میثم ناهید

آخوند حسین طائب مشاور کنونی سرکرده کل سپاه پاسداران و سرکرده سابق اطلاعات سپاه، در رابطه با قیام سراسری مردم ایران و تأثیرات آن بر جامعه و رژیم، اظهاراتی کرده که اندکی تأمل بر آن، خالی از فایده نیست. او گفته است:

«... انقلاب ما (بخوانید نظام ما) دو تا پایه دارد. پیوند بین امت و امام؛ توی این فتنه (قیام) هر دو تای این پایه‌ها را دارند هدف قرار می‌دهند، یکی امت را (بخوانید نیروهای رژیم) یکی بیشترین هجوم را دارند به‌رهبری انجام می‌دهند که این پیوند بشکند». می‌گوید: «بی‌تفاوتی توده‌ای» (بخوانید نفرت اجتماعی از رژیم) می‌گوید: «ترس خواص».

بعد از اینها می‌گوید: «گسست، گسست چیست؟... توی یک خانه اگر پدر بزرگ و پدر و فرزند و نوه با همدیگر نشستند، با همدیگر می‌جنگند، می‌گوید تو انقلاب کردی، به‌من چه ربطی دارد؟ تو رفتی دفاع مقدس من حرف دارم. این گسست نسلی شکل می‌گیرد، اما این گسست چه زمانی است؟ زمانی که می‌گوید این گسست‌های موضوعی را ترکیب کنم و تبدیل به‌گسست اجتماعی بشود، گسست تبدیل به‌نفرت بشود...»

لطفا به اشتراک بگذارید: