شعارهای شبانه در تهران و ارتش آتش و آزادی

تهران ـ سهروردی ـ ۱۴بهمن۱۴۰۱

مرگ بر خامنه ای لعنت بر خمینی

تهران ـ نگین غرب ـ ۱۴بهمن۱۴۰۱

این همه سال جنایت مرگ بر این ولایت

مرگ بر دیکتاتور

تهران ـ نارمک ـ ۱۴بهمن۱۴۰۱

مرگ بر خامنه ای 

مرگ بر سپاهی ، مرگ بر بسیجی

اردکان ـ ۱۴بهمن۱۴۰۱

از آن ماست پیروزی،  مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر 

ما شورشگران آزادیخواه، در مسیر سرنگونی نیاز به هیچ وکیل نداریم. بلکه هر کس معتقد به جنگ صد برابر و آتش جواب آتش باشد، حاضریم وکالتش را بر عهده بگیریم. 

لطفا به اشتراک بگذارید: