حمایت روبن بکلمنس و دینا تیتوس از قیام سراسری مردم ایران

روبن بکلمنس عضو کمیته روابط خارجی پارلمان هلند: با وجود خشونت، مردم شجاع ایران برای هجدهمین هفته متوالی دست به تظاهرات زدند. ما به حمایت از معترضان ایرانی ادامه خواهیم داد و به‌دنبال راه‌کارهایی برای افزایش بر رژیم ایران هستیم.

دینا تیتوس عضو دموکرات کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا: بیش از چهار ماه است که زنان ایران خواهان حقوق بنیادین هستند و برای این کار جان خود را به خطر می‌اندازند. من شجاعت آنها را تحسین می‌کنم. ما به حمایت از معترضان ادامه خواهیم داد و به‌دنبال راههایی برای افزایش فشار بر رژیم ایران هستیم

لطفا به اشتراک بگذارید: