امیرعبداللهیان ـ طرف آمریکایی هم‌چنان پیگیر مذاکره و گفتگو با ما است

​​​​​​​امیر عبداللهیان وزیر خارجه رژیم در واکنش به اظهارنظر یک مقام کاخ‌سفید در مورد رد کردن پیشنهاد مذاکرات مستقیم با آمریکا توسط رژیم گفت:

طرف آمریکایی هم‌چنان پیگیر مذاکره و گفتگو با ما است. در فرهنگ ما هیچگاه از میز مذاکره فرار نکرده‌ایم.

خبرگزاری حکومتی انتخاب نوشت: یک مقام آمریکایی گفت: جمهوری اسلامی مذاکرات مستقیم را رد کرده است ما همیشه روش‌هایی برای انتقال پیام به این کشور داشته‌ایم.

لطفا به اشتراک بگذارید: