لیبراسیون فرانسه ـ نماد حاوی عکس خمینی از نوفل لوشاتو برداشته شد

​​​​​​​روزنامه لیبراسیون گزارشی درباره تصمیم شهرداری نوفل لوشاتو در حومه پاریس برای پاک کردن نام خمینی از این شهرک منتشر کرد و افزود:

شبح خمینی دیگر نوفل لوشاتو را تسخیر نخواهد کرد. شهردار ایولینز برگزاری هر گونه نمایشگاه، مراسم و یا نصب تصاویر خمینی در این شهر را ممنوع کرد و نماد حاوی عکس خمینی را نیز برداشت.

شهرداری این منطقه در بیانیه‌ای اعلام کرد: وجود این نماد که محتوای آن ستودن خمینی و رژیم ایران است، به‌معنای تأیید جنایات و نقض حقوق‌بشر و بی احترامی به کرامت انسان است.

لطفا به اشتراک بگذارید: