تظاهرات در سنندج، شعارهای شبانه در تهران و بندرعباس، شعارنویسی در قزوین

تهران ـ اکباتان ـ ۱۳بهمن۱۴۰۱

مرگ بر دیکتاتور 

مرگ بر خامنه ای ضحاک

مرگ بر بسیجی

این همه سال جنایت مرگ بر این ولایت

قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان 

امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه

بندرعباس ـ ۱۳بهمن۱۴۰۱

مرگ بر دیکتاتور 

مرگ بر خامنه ای 

سنندج ـ۱۴بهمن۱۴۰۱

مرگ بر دیکتاتور 

مرگ بر جاش 

ماموستا ابراهیم آزاد باید گردد 

 

 

لطفا به اشتراک بگذارید: